Bomenbuurt-Idee

Bomenbuurt-Idee

12 jul 2018

50.000 euro voor de Bomenbuurt

Dit jaar stelt de gemeente 50.000 euro beschikbaar voor onze wijk. Het mooie hiervan is dat iedereen een idee kan indienen om iets in de wijk, de eigen straat of bijvoorbeeld ons wijkgebouw ‘De Bolster’ te doen.


HOE WERKT HET?

Bewoners van De Bomenbuurt kunnen individueel of met elkaar (bijvoorbeeld als buren) een idee indienen met een maximale hoogte van 50.000 euro. Een idee dat slechts 100 euro kost, is dus ook welkom. De indiener(s) zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het idee. Natuurlijk kunnen we waar nodig ondersteuning bieden.

We verzamelen de ideeën, waarna een jury een eerste selectie maakt. De jury kijkt onder meer naar kosten, baten en haalbaarheid. Na de juryronde krijg je bericht of je idee doorgaat naar de algemene stemmingsronde of niet. Aan deze stemmingsronde kunnen alle huishoudens in de wijk meedoen.

Stemmen kan via de mail of schriftelijk. Hierna beslist de jury aan de hand van de meeste stemmen, welke ideeën gefinancierd worden.

VOORBEELDEN VAN THEMA’S VOOR EEN IDEE Klik hier

In 2017 gaf de wijkenquête inzicht in waar op dit moment behoefte aan is in de wijk. Dat zijn: sociale wijkactiviteiten, verdwijnen van (zwerf)fietsen of een bank dat energie opwekt en meer groen en duurzaamheid. We stellen het daarom ook enorm op prijs als op deze drie onderwerpen ideeën worden ingediend. Bijvoorbeeld een idee voor een activiteit in De Bolster, of een kunstproject met (zwerf) fietsen of een bank dat energie opwekt. Natuurlijk zijn alle andere ideeën ook meer dan van harte welkom!

SPELREGELS

Er zijn een aantal regels waaraan moet worden voldaan:

  • De indiener woont in De Bomenbuurt
  • Het idee wordt uitgevoerd in De Bomenbuurt
  • Het idee komt ten goede aan de bewoners van De Bomenbuurt
  • De verantwoordelijkheid en uitvoering van het idee ligt bij de indiener(s)
  • Er is draagvlak (bijvoorbeeld: betrokken omwonenden staan ook achter het idee)
  • Het idee heeft bij voorkeur een structureel karakter
  • Creativiteit wordt zeer gewaardeerd

 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

Op 31 mei vindt er in de bibliotheek van De Bomenbuurt (Fahrenheitstraat 707) een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u alles over het wijkbudget, vragen we u naar uw ideeën en ondersteunen we u zoveel als mogelijk bij de vormgeving van uw idee. Creatief meedenken en verbinding maken staan hierbij centraal.

ZO DOET U MEE:

FORMULIER VOOR HET IDEE 

Klik hier om het formulier te downloaden. Het volledig ingevulde formulier kunt u digitaal verzenden naar ideeenbus@bomenbuurtonline.nl of deponeren in de brievenbus van buurtcentrum De Bolster: Kastanjestraat 2.
U kunt het formulier ook opvragen via Ingrid Meijering & Marion Duimel - 070 427 54 90.

INFORMATIE OF HULP BIJ HET VORMGEVEN EN INDIENEN VAN EEN IDEE

Natuurlijk kan het zo zijn dat u meer informatie wilt hebben over dit wijkbudget, u vragen heeft over het indienen of misschien wel ondersteuning nodig heeft bij het vormgeven van uw/jullie idee.Op de website www.bomenbuurtonline.nl staat meer informatie, maar u kunt ook altijd bellen met Marion Duimel of Ingrid Meijering via 070 427 54 90 of 0652 440 410.

BELANGRIJKE DATUMS:

2 mei: start indienen ideeën

30 juni: uiterste inzenddatum

6 - 22 juli : er mag gestemd worden door de buurt

Begin september: kick off
Terug