SYMPOSIUM EN BOEKPRESENTATIE: EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE NIEUWE HAAGSE SCHOOL

16 - 12 - 2018 om 15:00 uur

Dit jaar bestaat de architectuurstroming de Nieuwe Haagse School (NHS) 100 jaar en dat vieren we met de publicatie van een aantal boeken, een expositie en architectuurwandelingen (zie voor activiteiten www.nieuwehaagseschool.nl). Op zondagmiddag 16 december presenteren we een nieuw boek over één van de leidende architecten uit deze belangwekkende Haagse architectuurstroming, Co Brandes. Het boek wordt uitgegeven door NAi010 uitgevers. 

Naast de boekpresentatie organiseren we ook een symposium over een duurzame toekomst voor de Nieuwe Haagse School. We hebben in het eerste deel van dit jubileumjaar vastgesteld dat de Nieuwe Haagse School na 100 jaar nog zeer relevant en gewaardeerd is. Er is indertijd door dienst stedenbouw en architecten en aannemers ingezet op kwaliteit en dat vertaald zich in harmonieuze gebouwen en woonwijken. Wijken als Marlot, Benoordenhout, Bloemen- en Vruchtenbuurt, Laak en Rustenburg Oostbroek oefenen nog steeds een grote aantrekkingskracht uit op Hagenaars. Tijdens dit symposium willen we nu vooruit kijken naar de komende 100 jaar. Vragen die we met deskundigen en de zaal willen bespreken zijn: Hoe houden we het erfgoed van deze belangwekkende architectuurstroming de komende 100 jaar duurzaam in stand? Wat zijn de kansen en bedreigingen van het verduurzamen van vooroorlogse wijken als we straks gasloos moeten gaan wonen? Hoe kunnen we bij de huidige groei van de stad dit erfgoed het beste behouden? Aan welke voorwaarden zou een extra bouwlaag of uitbouw bijvoorbeeld moeten voldoen om het architectonisch karakter van NHS-wijk  in stand te houden?

 

We beginnen om 15.00 uur met twee korte presentaties van de sprekers:

- Kees Rouw, schrijver van het boek Co Brandes, licht zijn nieuwe boek toe en zal aansluitend aan de hand van wat beelden uit het boek iets vertellen over specifieke kenmerken en detaillering van de NHS-stijl en waarom juist deze architectuursstroming zo kwetsbaar is voor aanpassingen op het gebied van duurzaamheid (kunststofkozijnen, zonnepanelen) en op- aan- en uitbouwen (duur 15 a 20 min).

 

- Miel Karthaus van Duurzaam Den Haag licht in het kort (duur 15 a 20 min) scenario's voor de energietransitie in Den Haag toe en zoomt met name in op de wijken met NHS-architectuur. Welke technieken zijn daar nodig om architectuurstijl te behouden? En wat is de rol van de gemeente daarin?

 

Daarna volgt een gesprek (duur ongeveer 45 min) met de zaal en deskundigen over de mogelijkheden om NHS-architectuur in de toekomst duurzaam te behouden 

Naast de genoemde sprekers hebben we de volgende deskundigen uitgenodigd: 

Wethouder monumenten Robert van Asten. Vraag: komt er extra geld of aandacht voor verduurzaming in NHS-stijl?

Vertegenwoordigers DSO / Monumentenzorg Dick Valentijn. Vraag: zijn er extra regels (beschermd stadsgezicht) of toezicht mogelijk bij verduurzaming NHS?

Architecten (dakopbouwen) o.a. Otto Das, Hans van Daal. Vraag: Waaraan moet een zorgvuldig ontworpen toevoeging of aanpassing in NHS-stijl moeten voldoen?

Buurtmakelaars van Joost F van Vliet en Elzenaar Vraag: Welke invloed heeft verduurzaming in NHS-stijl op de waardeontwikkeling van het vastgoed?

Wijkorganisaties die met verduurzaming aan de slag zijn zoals 'Warm in de wijk' uit Vruchtenbuurt (600 actieve leden) Welke ondersteuning verwachten deze actieve bewoners van de overheid?

Om 16.30 uur overhandiging van eerste exemplaar van het nieuwe boek Co Brandes aan wethouder Robert van Asten.

Daarna toast uitbrengen en napraten aan de bar.

  • Zondag 16 december 2018
  • Tijd 15.00 – 17.00 uur (Zaal open 14.30 uur)
  • Aansluitend borrel
  • Locatie: Dalton Den Haag
  • Adres: Aronskelkweg 1, Den Haag

Terug