Meeuwenoverlast, er is wat aan te doen

Meeuwenoverlast, er is wat aan te doen

07 mrt 2018

De meeuwen zorgen al jaren voor overlast in veel haagse wijken. Bewoners die hier overlast van ervaren kunnen hier melding van maken via de gemeentelijke website. De aanpak van de overlast is echter complex omdat de meeuwen beschermde dieren zijn. Het wegvangen of het treffen van maatregelen om de populatie in te perken zijn dan ook uitgesloten. In het verleden heeft de gemeente een ontheffing van het rijk gehad om hiermee te experimenteren maar uit de resultaten bleek dat de maatregelen onvoldoende effect hebben.


De aanpak van de gemeente is er nu gericht op het beperken van het voedselaanbod (vuilniszakken op straat) en de broedplaatsen (platte grinddaken). Dit doet de gemeente door de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers en het beschikbaar stellen van gele meeuwwerende vuilniszakken in het broedseizoen. Daarnaast worden bewoners geadviseerd op maatregelen die het voor meeuwen onmogelijk maakt om te broeden op grinddaken (spannen van netten en draden en vergroenen).

Zie hiervoor ook de website van de gemeente: https://www.denhaag.nl/nl/In-de-stad/Natuur-en-milieu/meeuwenoverlast-beperken.htmTerug