Keuze voor Hagenaars met hulpmiddel

Keuze voor Hagenaars met hulpmiddel

03 jan 2018

Hagenaars die een hulpmiddel krijgen via de Wmo kunnen vanaf 1 februari kiezen uit twee leveranciers. Ook kunnen zij op de website van de gemeente zien hoe de leveranciers scoren.

 


Deze vernieuwingen staan in het nieuwe contract dat de gemeente heeft afgesloten. Dit nieuwe contract is op donderdag 7 december ondertekend door wethouder Karsten Klein van Stedelijke Economie, Zorg en Havens en de leveranciers Medipoint en Jens Beenhakker.

Tot nu toe was er in Den Haag één leverancier voor de hulpmiddelen, dat worden straks dus twee.  Nadat inwoners hun keuze hebben aangegeven zal dit worden uitgevoerd door de leverancier van hun keuze. Als mensen zelf geen keuze maken dan zullen de gemeenten een toewijzing aan één van leveranciers doen.
 
Optimale dienstverlening
Volgens wethouder Klein heeft het werken met twee leveranciers een aantal voordelen. ,,Naast het bieden van keuzevrijheid, beogen we de gecontracteerde leveranciers daarmee te prikkelen tot een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening. De tevredenheid van de gebruikers wordt per leverancier gepubliceerd op de website van de gemeente zodat er voor de gebruikers ook echt iets te kiezen valt en een optimale dienstverlening van een leverancier wordt beloond."
Het is de bedoeling dat de service aan de gebruikers van hulpmiddelen wordt verbeterd. Zo wordt georganiseerd dat zij dichtbij huis terecht kunnen voor het noodzakelijke onderhoud en reparaties ervan. De leveranciers van de hulpmiddelen zijn namelijk op vaste dagen en tijdstippen en op vaste plaatsen aanwezig in de wijken.
 
Administratieve lasten
Het nieuwe contract zorgt er overigens ook voor dat de administratieve last voor aanvragers zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Zeker bij  tussentijdse vervanging van hulpmiddelen wordt het proces versneld.
Het contract hulpmiddelen en aanverwante diensten is tot stand gekomen via een verplichte Europese aanbesteding. De Wmo-adviesraden zijn betrokken geweest bij deze aanbestedingTerug