Wijkinbreng

Wijkinbreng

10 jan 2018

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft het raadsadres Wijkinbreng opgesteld. Het is in nauw overleg met Wijkvereniging 'Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes' tot stand gekomen en komt geheel tegemoet aan de wens van de organisaties die aanwezig zijn geweest op de voorlichtingsavond over de Welstandsnota 2017. Het bestuur van de SBOB onderschrijft de inhoud van het document Wijkinbreng volledig en is medeondertekenaar van dit initiatief.

 


De vereniging Vrienden van Den Haag biedt het raadsadres eind januari aan de gemeenteraad. De vereniging heeft zo'n 50 wijkorganisaties benaderd. Mochten organisaties nog willen aansluiten bij dit initiatief, laat het de vereniging Vrienden van Den Haag weten via Henk Boenders: info@vriendenvandenhaag.nlTerug