Raad stemt voor knelpuntenaanpak Segbroeklaan

Raad stemt voor knelpuntenaanpak Segbroeklaan

21 feb 2018

Op 15 februari hield de gemeenteraad een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering stond ook het voorstel van het college betreffende de vaststelling van het voorontwerp NoordWestelijke Hoofdroute (NWHR) van de knelpuntenaanpak Segbroeklaan op de agenda.
Uitkomst: een raadsmeerderheid (33 voor, 7 tegen) heeft op 15 februari jl. ingestemd met dit voorstel.
 

Lees hier meer over dit voorstel.Terug