Maak het mee in de Bomenbuurt

Maak het mee in de Bomenbuurt

16 aug 2018

Stemmen niet nodig. Uitvoerbare ideeën vallen binnen het wijkbudget.

TIEN IDEEËN WORDEN UITGEVOERD

Begin mei heeft u een flyer ontvangen met daarin de vraag of u een leuk idee heeft om onze Bomenbuurt nog mooier te maken. In totaal zijn er maar liefst 67 ideeën binnengekomen! Wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inbreng. De ideeën lopen uiteen van het plaatsen van ouderwetse lantaarnpalen, (bijzondere) speelplekken voor kinderen, bankjes en een openbare drinkwaterkraan.


WERKWIJZE

Zoals in mei al was aangekondigd, is er een jury samengesteld die alle ingezonden ideeën eerst toetst op haalbaarheid.

Deze jury, bestaande uit twee bestuursleden van de SBOB en drie buurtbewoners, heeft zich inmiddels over alle ideeën gebogen.

Vanwege de haalbaarheidstoetsing was ook de gemeente hierbij vertegenwoordigd.

 

> Er is gekeken naar de haalbaarheid (te duur, technisch niet uitvoerbaar,

gebrek aan ruimte op de openbare straat).

> Er is gekeken welke ideeën reeds uit de reguliere middelen (andere potjes) gefinancierd kunnen worden.

> Er is gekeken of ideeën samengevoegd kunnen worden.

Alle ideeën die na toetsing aan deze drie criteria over waren, passen binnen het wijkbudget. Dit betekent dat er NIET gestemd hoeft te worden en zij allemaal worden uitgevoerd.

 

WELKE IDEEËN PASSEN BINNEN HET WIJKBUDGET?

  1. Thermometers met graden Fahrenheit en Celsius in de Fahrenheitstraat
  2. Enkele zitbankjes van het Willem Dreeshuis naar het winkelgebied
  3. Minibieb Aucubastraat (boekenhuisje)
  4. AKWA FLORA (vrijwilligersteam) voor bewatering planten en kleine plantsoenen
  5. Speelzone-markering Berberisstraat / Valkenboskade
  6. Maandelijks middels kunst peuters en ouderen met elkaar in contact laten komen
  7. Twee bankjes rondom de bomen van het Kastanjeplein
  8. Dunea drinkwaterkraan op het Kastanjeplein
  9. Stoeptegels verfraaien met tekening boomsoort die bij straatnaam hoort
  10. Wijkbreed aanbod AED-apparatuur en cursus burgerhulpverlening

 

BORREL 3 OKTOBER - KOM OOK! (Datum gewijzigd van 6 sept. naar 3 okt.)

Doordat er niet gestemd hoefde te worden, is een borrel waarin de winnaars bekend worden gemaakt overbodig geworden. Eigenlijk zouden we al aan de uitvoering van de ideeën kunnen beginnen, maar het (warme) zomerreces heeft helaas voor vertraging gezorgd. Reden voor het bestuur om de bijeenkomst van 6 september te verplaatsten naar 3 oktober (zelfde tijd, zelfde plaats). We hopen op 3 oktober veel mensen uit onze wijk te kunnen verwelkomen: de indieners van de ideeën die worden uitgevoerd, maar vooral ook wijkbewoner die mee willen helpen bij de uitvoering van de ideeën, maar misschien ook nog wel nieuwe ideeën hebben of zich bij een van de bestaande werkgroepen aan willen sluiten.

We borrelen op 3 oktober a.s. in de Bibliotheek Bomenbuurt. Inloop vanaf 19.30, welkomstwoord en presentatie ideeën om 20.00 uur. We vinden het fijn als u zich voor de borrel aanmeldt via ideeenbus@bomenbuurtonline.nl.

 

Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact op met Ingrid Meijering: 070 427 54 90Terug