De invoering van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet

15 aug 2018

In 2020 gaat de overheid de Omgevingswet invoeren en de Gemeente Den Haag is nu al bezig zich daarop voor te bereiden. Daarbij vraagt zij actief onze bijdrage. Aan ons: bewoners en ondernemers van de Bomen- en Bloemenbuurt.

Maar wat houdt de Omgevingswet in? Weet u het? Ik niet, althans ik snap de intentie maar ken de precieze inhoud niet! Wat ik wel weet is dat het belangrijk is, want het gaat over de invloed die wij hebben op de inrichting van onze directe leefomgeving.


Even wat achtergrond. Bij de inrichting van onze omgeving hebben we in Nederland te maken met een enorme verzameling wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Deze dienen toegepast te worden bij de inrichting van onze wijken, buurten, industriegebieden en natuurgebieden, en hebben te maken met milieu, verkeer, vervoer, water, natuur en cultureel erfgoed. Deze wetten en regelingen zijn in de loop der tijd gemaakt en helaas is de samenhang inmiddels ver te zoeken. Regels die elkaar tegenwerken, begrippen die niet helder zijn, ellenlange procedures etcetera. U kent vast het tracé van de verlengde A4 waar 50(!) jaar over is gedaan. Het gaat natuurlijk niet over een futiliteit, maar 50 jaar?!  De overheid doet zijn best om dit stelsel van wetten en maatregelen te vereenvoudigen, maar dat is natuurlijk geen eenvoudige taak. In 2008 is de ‘Wet op de algemene bepalingen omgevingsrecht’ (WABO) ingevoerd waarin allerlei vergunningen met betrekking tot bouwen werden samengevoegd. Dat was al een stap in de goede richting.

En nu worden in 2020 24 wetten over allerlei verschillende aspecten samengevoegd. Teveel om hier op te noemen (voor de geïnteresseerden onder ons, zie Google: Informatieblad-Omgevingswet-in-het-kort).Het hoofddoel van het wetsvoorstel is: ruimte voor ontwikkeling creëren en het waarborgen van kwaliteit. De Omgevingswet dient een samenhangende wet te worden die niet tegenstrijdig is, ruimte geeft voor inspraak, flexibel is en sneller en beter kan worden toegepast. Dat lijkt heel eenvoudig, maar geloof me: dat wordt een hele klus. Een heel belangrijk element uit de wet is de participatie van burgers en bedrijven: u en ik dus.

De overheid dient op allerlei niveaus een visie te ontwikkelen: op provinciaal, stedelijk, stadsdelen en wijkniveau. En vraagt daarbij onze input. Om in de toekomst als wijken goedbeslagen ten ijs te komen, hebben het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en de Bewonersorganisatie Bomenbuurt een verzoek.

Bent u geïnteresseerd in de Omgevingswet en het Bestemmingsplan Bomen- en Bloemenbuurt? Wilt u zich samen met andere buurtbewoners verdiepen in deze materie en meepraten met de Gemeente, het stadsdeelkantoor en de bewonersorganisaties?

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en Bewonersorganisatie Bomenbuurt willen een kennisgroep in het leven roepen die de Bomen- en Bloemenbuurt tot een gelijkwaardige gesprekspartner maakt voor de verschillende overheden. Zodat we invloed kunnen uitoefenen, mee kunnen besturen en onze belangen kunnen behartigen. Voelt u daar wat voor? Laat het ons weten! Stuur een mail naar: info@bomenbuurtonline.nl

 

Ineke Mulder

 

Meer informatie

Beeldverslag omgevingswandeling Bomen- en Bloemenbuurt

Kwadrant sociale kwaliteit - Bomen- en Bloemenbuurt

Opbrengst omgevingswandeling Bomen-bloemenbuurt

Route en opdrachten wandelingen Bomen- en Bloemenbuurt

 

 

 Terug