Unieke verplanting van vier oude Haagse iepen

Unieke verplanting van vier oude Haagse iepen

01 nov 2018

Vier beeldbepalende Haagse iepen van ongeveer 80 jaar oud worden binnenkort op unieke wijze verplant. De bomen op de Sportlaan worden op  verzoek van de omgeving én omdat ze zo bijzonder zijn, verplant naar de Groenzone Haagse Beek aan de overkant van de weg. De verhuizing is nodig in verband met de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd.

 


Unieke methode
De iepen kunnen niet met de traditionele methode, met kluit, worden verplant vanwege de aanwezige kabels en leidingen waarmee de wortels zijn vergroeid. De bomen worden daarom zonder kluit verplant. Hierbij wordt de grond zorgvuldig tussen de wortels vandaan gezogen waardoor het gewicht op de wortels bij de verplanting enorm wordt gereduceerd. Deze ‘kluitloze’methode is succesvol in het buitenland toegepast, maar nog niet eerder bij zulke grote bomen in Nederland uitgevoerd. De Nationale Bomenbank gaat deze verplanting uitvoeren.

Het daadwerkelijk verplaatsen van de boom gebeurt met een zeer grote telekraan (een van de grootste mobiele telekranen van Nederland), die de boom naar de nieuwe locatie aan de overzijde van de Sportlaan hijs

Voorbereiding en goede nazorg
In 2016 zijn er al voorbereidende maatregelen getroffen om het succes op verplanten te vergroten. Aan twee kanten van de iepen zijn haaks op de rijbaan in een strook van ca. 5 meter alle wortels geamputeerd. In de sleuven is een wortelscherm geplaatst om de groei van nieuwe wortels buiten de kluit te voorkomen. Verder zijn de kluiten geïnjecteerd met voeding om nieuwe beworteling binnen de nieuwe kluit juist te stimuleren en is er in de boomspiegel een zogenaamde mulch-laag aangebracht die de afgelopen twee jaar voor extra voeding heeft gezorgd.

De kroon van de iepen wordt voor de verplanting teruggesnoeid van 20 naar ongeveer 14 meter. Na het verplanten worden de iepen de eerste jaren ondersteund door een stalen constructie zodat ze tegen een storm kunnen. Ook krijgen ze extra zorg en onderhoud van boomspecialisten om de slagingskans van het verplanten te vergroten.

Herinrichting Haagse Beek
Voordat de iepen kunnen worden verplant moet er plaats worden gemaakt op de nieuwe locatie in de Groenzone Haagse Beek. De Groenzone krijgt volgend jaar een nieuwe inrichting: de Haagse Beek wordt verbreed en er komt meer variatie in beplanting. Door achterstallig onderhoud staan er weinig bomen met een goede toekomstverwachting. Vooruitlopend op de herinrichting worden deze bomen nu al gekapt om ruimte te maken voor de iepen. De grootte van de kaal te kappen plantvakken wordt minimaal even groot als de bestaande kroon van de te verplanten iepen. Hierdoor krijgen de iepen de kans om ongehinderd uit te groeien tot de huidige grootte.

Om niet meer bomen te kappen dan noodzakelijk, worden de iepen verplant naar de open ruimtes binnen het ontwerp van de Groenzone Haagse Beek. Deze open plekken zijn bedacht om meer licht in de groenzone te krijgen waardoor meer variatie in beplanting kan worden aangebracht. Ook worden de open plekken gebruikt om de Haagse Beek op meerdere plekken te verbreden en te voorzien van natuurvriendelijke oevers. Hierdoor worden zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water in de Haagse Beek vergroot. Al deze verbeteringen zorgen voor vergroting van de biodiversiteit binnen de Groenzone Haagse Beek.

Overleg met AVN en Haagse Bomenstichting
Bij het ontwerpen van de open vakken is rekening gehouden met behoudenswaardige bomen. Bij de uitwerking van het ontwerp voor de groenzone betrekt de gemeente de Haagse Bomenstichting en de AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming).Samen bepalen we welke bomen in de groenzone behouden kunnen worden.

Start van de werkzaamheden

Vanaf 5 november wordt er gestart met het kappen van de bomen in de plantvakken waar de iepen naar toe worden verplaatst.

Vanaf 19 november start het verplanten van de iepen. Dit duurt ongeveer twee weken. Geïnteresseerden zijn welkom om te komen kijken.

Op social media plaatst de Gemeente Den Haag de detailplanning en berichtgeving over de voortgang van de verplanting.

Kijk op facebook.com/kijkduinhoutrust of twitter.com@routekijkduin. Voor meer informatie over het project Kijkduin-Houtrust zie www.kijkduinhoutrust.nl.Terug