Wijkbudgetten maken meer los dan goede ideeën

Wijkbudgetten maken meer los dan goede ideeën

21 nov 2018

Bomenbuurt

AkwaFloraTeam

Zo extreem droog als dit jaar is het zelden, maar elk jaar zijn er wel hete en droge periodes. Dan heeft de natuur het zwaar. Akkie Akkerman uit de Bomenbuurt ziet het gebeuren. ‘Planten kwijnen weg en jonge aanplant van bomen en struiken redt het soms niet. Doodzonde natuurlijk, we hebben al zo weinig groen. De gemeente kan niet overal in de stad planten water komen geven. Dat snap ik wel. Laten we dat als bewoners zelf organiseren. Vandaar mijn plan voor een AkwaFloraTeam.’


Akkie onderhoudt al een tijd drie grote boombakken op het Valkenbosplein. Hij wil een netwerk opzetten van bewoners die in droge tijden het groen water geven. ‘Ik denk aan een kernteam van zeven bewoners, te plukken uit een beschikbaarheidsgroep van pakweg 20 mensen. Het plan is nog volop in ontwikkeling. Waar halen we bv water vandaan? Middels de kranen bij bewoners, brandputten, pompen uit de Valkenboskade. Hoe alles  precies vorm krijgt is niet zo belangrijk, het gaat er vooral om bewoners te mobiliseren voor het groen.

Voor het wijkbudget Bomenbuurt kwamen 67 aanvragen binnen. Boven verwachting veel. De jury had de zware taak een keuze te maken. Veel ideeën vielen af, omdat ze op korte termijn niet te realiseren zijn. Maar dat betekent niet meteen het einde. Zo is er het plan om de stroming van het water in de Valkenboskade te gebruiken om energie op te wekken. De jury heeft de bedenkers in contact gebracht met het waterschap en energie-experts om te kijken of het realiseerbaar is.

Uitrustbankjes

Uiteindelijk werden tien ideeën geselecteerd voor het wijkbudget. Een verpleegkundige kwam met het plan een of meer AED’s op te hangen en bewoners de cursus burgerhulpverlening te laten volgen. Een dame uit het Willem Dreeshuis vraagt mede namens andere bewoners om ‘uitrustbankjes’ op de route naar Albert Heijn. Ze doen graag boodschappen, maar halen de winkels niet meer. Op een wandelroute komen nu bankjes om onderweg uit te rusten. Ze zijn speciaal ontworpen voor mensen met een rollator.

Een bewoner van de Thomsonlaan stelt voor bloembakken of -manden te hangen aan lantaarnpalen om zo de straat wat meer kleur te geven. ‘Een mooi plan,’ zegt Akkie Akkerman, ‘Kunnen we meteen afspraken maken over het water geven. Zo zie je meer ideeën in elkaar grijpen. Een moeder die een veilige speelplek wil in de Berberisstraat is in contact gekomen met jonge ouders uit andere straten die hetzelfde willen. Ze hebben de werkgroep Kindvriendelijke Bomenbuurt opgericht.

‘Het wijkbudget heeft veel los gemaakt,’ vindt ook Ineke Mulder, voorzitter van de Bewonersorganisatie Bomenbuurt. ‘Een idee is vaak aanleiding om verder te denken, anderen erbij te betrekken of te gaan samenwerken met organisaties die hetzelfde willen. Dit zijn allemaal plannen van onderop, van mensen die weten wat er nodig is in onze buurt. Daarom wordt er ook zo hard en enthousiast aan gewerkt.’Terug