Kleuren van vroeger

Kleuren van vroeger

23 jan 2019

Een project van KOO –kunstonderwijsorganisatie en Bibliotheek Den Haag
 
Voor wie is “Kleuren van vroeger”?

Steeds meer oudere, nog zelfstandig wonende mensen krijgen te maken met regieverlies. Bijvoorbeeld door beginnende dementie, een andere ouderdomsaandoening of juist door de mantelzorg voor de partner. Dit proces wordt vaak gekenmerkt door een afname van sociale contacten, verlies van vaardigheden, minder mogelijkheden en een toename van beperkingen. Juist voor deze groep mensen kan creatief en zinvol bezig zijn een verschil maken. Om te ontmoeten en geïnspireerd te worden.


Wat gebeurt daar?

De komende twee jaar bieden wij een wekelijks atelier waar verschillende kunstvormen kunnen worden beoefend, zoals tekenen en schilderen, schrijven en fotografie. Indit atelier worden, onder leiding van een ervaren kunstvakdocent, herinneringen en historie opgehaald en vormgegeven. Daar gaan wij een stapje verder dan activiteitenbegeleiding kan bieden; de docent onderzoekt zoveel mogelijk de wensen en mogelijkheden van elke deelnemer, stimuleert en ondersteunt.

Hoe is het georganiseerd?

KOO en de Bibliotheek werken nauw samen. Ook andere organisaties die zich inzetten voor ouderen zijn betrokken. De kunstvakdocent weet door ervaring en vakkennis voor iedere deelnemer maatwerk te leveren. Gastvrouwen van het project ‘Ouderen in de Wijk’ en vrijwilligers helpen bij de begeleiding van de deelnemers en praktische zaken, zoals het opbouwen en opruimen van de ruimte, het klaarzetten van de koffie en de opslag van materialen.

Waar?

We starten in bibliotheek Segbroek, vanaf woensdag 23 januari 2019

Deze locatie is een fijne, toegankelijke plek voor iedereen, met vertrouwde mensen, ruimte en materialen. In april en augustus 2019 starten nog twee ateliers in nog nader te bepalen locaties in Den Haag.

Indien nodig helpen wij bij het vinden van geschikt vervoer.

Kosten?

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag, RCOAK, Fonds 1818, De BAVO stichting Heemstede en de Pasman stichting. Hierdoor is er deelname kosteloos.

Aanmelden en informatie:

Bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353
070-3535511  segbroek@bibliotheekdenhaag.nl of netwerk@koo.nl    Terug