Ziekenhuiscomplex Sportlaan gaat dit jaar in de verkoop

Ziekenhuiscomplex Sportlaan gaat dit jaar in de verkoop

20 feb 2019

Bewoners en wijkverenigingen van de Vogelwijk, Bloemenbuurt en Bomenbuurt kunnen tot begin maart ideeën aandragen voor de toekomst van het ziekenhuisterrein aan de Sportlaan. Het filiaal van het Haga-ziekenhuis, waar momenteel alleen nog poliklinieken zijn gevestigd, zal dit jaar (2019) worden verkocht aan een vastgoed- of projectontwikkelingsbedrijf. Dat heeft de Reinier Haga Groep, eigenaar van het zorgcomplex aan de Sportlaan, onlangs aangekondigd. De huidige poliklinieken zullen voorlopig nog in bedrijf blijven, maar het is niet bekend hoe lang.

 


 

De gemeente, die de grondeigenaar is, heeft inmiddels een analyse van het ziekenhuisgebied laten opstellen, waarin onder meer staat aan welke randvoorwaarden nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen. Zo moet bijvoorbeeld eventuele nieuwe bebouwing passen bij de omgeving, moet er voldoende parkeerruimte blijven bestaan en zal er rekening moeten worden gehouden met de ligging van het complex in een groene zone. Bovendien is bij de vaststelling van het jongste bestemmingsplan voor de Vogelwijk (in 2016) vastgelegd dat het terrein met name gebruikt zal moeten worden voor wonen. Daarnaast zijn zorgfuncties mogelijk (zoals een huisartsenpost) maar ook kan er een plek worden ingeruimd voor een kinderdagverblijf en andere maatschappelijke functies. Uitgangspunt bij dit alles is hergebruik van het bestaande hoofdgebouw in het midden van het complex. Andere delen kunnen worden getransformeerd of wellicht afgebroken.
Wijkvereniging De Vogelwijk, Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en de SBOB hebben de gemeente al laten weten dat eventuele nieuwe bebouwing zo laag mogelijk moet zijn, dat er ondergrondse parkeerruimte moet worden geschapen en dat er veel aandacht moet worden besteed aan een groene omlijsting. Verder hebben we een lans gebroken voor de vestiging van een aantal medische basisvoorzieningen. Ook willen wij graag dat een deel van het complex de bestemming ‘seniorenhuisvesting’ krijgt.

Wie nog aanvullende ideeën heeft, kan die mailen naar Ineke Mulder, voorzitter van de SBOB via info@bomenbuurtonline.nl

 

Het rapport “Analyse en Inventarisatie locatie Haga ziekenhuis, Sportlaan” van de gemeente kunt u hier inzien.Terug