Den Haag gaat definitief door met Haags Ontmoeten

Den Haag gaat definitief door met Haags Ontmoeten

03 jul 2019

De pilot Haags Ontmoeten, om kwetsbare ouderen te ondersteunen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, is geslaagd. De gemeente Den Haag gaat daarom definitief door met deze combinatie van welzijn en zorg. Dit schrijft Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, vandaag donderdag in een brief aan de gemeenteraad. ‘We willen dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Haags Ontmoeten is een prachtige manier om dit mede mogelijk te maken. Daarom wil ik het nog verder uitbreiden en verbeteren.'

 


Ouderen vormen een steeds groter deel van de Haagse samenleving. De verwachting is dat er in 2021 ruim 80.000 Hagenaars van 65 jaar en ouder zijn. Dat is 15 procent van de totale bevolking. Parbhudayal: ‘dat betekent meer ouderen, die vaak langer thuis blijven wonen en gelukkig gemiddeld ouder worden. Daarom moeten we zorgen voor goede voorzieningen. Het uitgangspunt van dit college is glashelder: iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. En die zorg bieden we op maat en in wijken en buurten. Haags Ontmoeten is hier een prachtig voorbeeld van. Daarom hebben we ervoor gekozen om de pilot om te zetten in regulier beleid en verder uit te breiden.’ 

In 2017 en 2018 zijn pilots uitgevoerd voor de inhoudelijke ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod van Haags Ontmoeten. Er zijn inmiddels 45 locaties, verdeeld over de stadsdelen. Haags Ontmoeten heeft inmiddels een groot bereik en de pilot is dan ook geslaagd, zegt Parbhudayal: ‘In twee jaar tijd zijn ouderen Haags Ontmoeten gaan ervaren als een laagdrempelige voorziening in de wijk, waar ze in en uit kunnen lopen. De locaties worden ervaren als huiselijk en bezoekers komen er graag. Het is dus een goede voorziening voor laagdrempelige dagactiviteiten in de buurt. Haags Ontmoeten vult een heel belangrijk gat tussen welzijnswerk en gespecialiseerde zorg. We gaan daarom door met het Haags Ontmoeten.’

De Zorgwethouder ziet ook ruimte voor verbetering. ‘Er is een grote onderlinge variatie tussen de locaties. We zien dat het aanwezige aanbod en minder de vraag bepaalt wat er op de locatie aan ouderen wordt geboden. Net als in het Welzijnswerk wil ik veel meer vraaggericht werken: wat hebben mensen nodig en hoe kunnen we dat ze het beste bieden. We gaan dus ook nu echt kijken naar het DNA van de wijk.’

Dit betekent in de praktijk dat er onderscheid gemaakt wordt tussen drie varianten: Haags Ontmoeten, Haags Ontmoeten Basis en Haags Ontmoeten Plus. Per locatie gaat gekeken worden tot welke van de volgende opties er omgevormd gaat worden, zodat de locatie zo goed mogelijk ouderen kan opvangen. 

Buurtcentrum De Bolster in de Bomenbuurt (Kastanjestraat 2) is een van de 45 locaties van Haags Ontmoeten. Kijk hier voor activiteiten in Buurtcentrum De Bolster.Terug