Stand van zaken verbouwing schoolgebouw De Populier

Stand van zaken verbouwing schoolgebouw De Populier

30 okt 2019

Werkgroep Red de Populier

De werkgroep is in augustus een petitie gestart tegen de gedeeltelijke dan wel gehele sloop van het schoolgebouw. Je kunt deze terugvinden op: www.bit.ly/reddepopulier.

Het doel van de petitie is: behoud van het gebouw met monumentale waarde en geen verdere groei van het aantal leerlingen op deze locatie.


De petitie (online en op papier) heeft inmiddels ruim 1700 handtekeningen opgeleverd. Je kunt op dit moment nog steeds je handtekening plaatsen.

De petitie zal op korte termijn worden aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hierin zal concreet worden gevraagd het gebouw als geheel te behouden en het aantal leerlingen niet verder te laten groeien. Zodra dit is gebeurd kun je het op deze website teruglezen of op de website van de petitie.

De werkgroep heeft er begrip voor dat het gebouw gerenoveerd moet worden, maar dit kan uiteraard ook zonder enige vorm van sloop. Er is dan misschien plaats voor minder leerlingen. De werkgroep vindt dit ook beter passen op deze locatie in onze krappe woonwijk.

Voortgang verbouwingsplannen / Klankbordgroep

In de eerste week van oktober heeft de school een tweede klankbordbijeenkomst georganiseerd. Hiervoor waren enkele belanghebbenden uitgenodigd, waaronder een vertegenwoordiger van de oudercommissie en enkele omwonenden. Ook een bestuurslid van de SBOB, iemand van het stadsdeelkantoor en enkele leden van de werkgroep waren aanwezig.

De architect van de school zou aanvankelijk twee ontwerpen maken: een waarbij het bestaande gebouw helemaal wordt gesloopt en een waarbij het gebouw deels wordt gesloopt en de voorgevel behouden blijft. Tijdens de bijeenkomst werd verteld dat de architect alleen deze laatste variant heeft uitgewerkt voor het nieuwe schoolgebouw, omdat deze de voorkeur heeft van de school zelf, aldus de woordvoerder van de school.

Dit ontwerp gaat uit van behoud van de huidige voorgevel van het gebouw en tevens enkele meters van de beide zijgevels. Tevens blijft het trapportaal behouden. Ook de extra verdieping die begin 2000 op het originele gebouw werd gezet blijft aan de voorzijde in tact. Aan de achterkant zal het gebouw grotendeels dezelfde hoogte krijgen als aan de voorkant; de gevel van de nieuwbouw volgt daarmee de lijn van het huidige gebouw.

De rest van het schoolgebouw wordt gesloopt.

In het ontwerp wordt er ook vanuit gegaan dat dat de grond onder het gebouw deels wordt  uitgegraven voor een verdiepte gymzaal en fietsenstalling. De totale kosten zijn hoger dan de begroting toelaat. Het is dus niet zeker dat de bouw van dit ontwerp doorgaat, maar volgens de woordvoerder van de school wordt er op dit moment geen tweede ontwerp gemaakt dat uitgaat van sloop van het gehele gebouw.

Planning: voor het eind van het jaar is het definitieve ontwerp af, inclusief de totale kosten. Begin 2020 moet de gemeente een besluit nemen over de kosten van de verbouwing. Daarna zal op enig moment de bouw/omgevingsvergunning worden ingediend.

Dependance

De gemeente heeft nog niet geantwoord op de vraag van de werkgroep wat er met de dependance aan de Populierstraat 112/Cypresstraat 1 gaat gebeuren die nog steeds door de school wordt gebruikt, in tegenspraak met de feitelijke woonbestemming.

 

Werkgroep Red De Populier, oktober 2019Terug