Petitie Red De Populier ingediend

Petitie Red De Populier ingediend

12 feb 2020

Werkgroep Red De Populier heeft op donderdag 30 januari de petitie tot behoud van het schoolgebouw aangeboden aan de Gemeenteraad. Er waren toen ruim 1900 handtekeningen, zowel online als op papier.


Nadat eerder wethouder van Asten (monumentenzorg en stadsdeelwethouder) niet bereid bleek om de petitie aan te nemen, heeft de werkgroep gekozen om dit verzoek van veel buurtbewoners direct neer te leggen bij de Gemeenteraad en dus niet bij het College van Burgemeester en Wethouders. De aanbieding is gebeurd in de vergadering van de Commissie Samenleving die tegelijkertijd het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs besprak.

De nieuwe wethouder van Onderwijs heeft mede door diverse vragen die de commissieleden over het onderwerp stelden toegezegd om de verschillende opties + kosten voor de renovatie/verbouwing van de school te onderzoeken. Het gaat dan om verhuizen van de school, renovatie, vervangende nieuwbouw en gedeeltelijk behoud van de beeldbepalende onderdelen van het gebouw. Hij verwacht dat hij de Gemeenteraad dit voorjaar de informatie kan toesturen.

De Erfgoedvereniging Heemschut in Amsterdam heeft op 28 januari een verzoek ingediend tot plaatsing van De Populier op de monumentenlijst! Daarnaast hebben zowel het AD, de Telegraaf en Den Haag Centraal ruimschoots aandacht aan de werkzaamheden van de werkgroep besteed.

Kijk voor meer informatie op:

Het verslag van de Commissie Ruimte van 30 januari: https://denhaag.raadsinformatie.nl

Het verslag van de Gemeenteraadsvergadering van 6 februari waar je kunt lezen dat er twee moties zijn aangenomen over burgerparticipatie en behoud van beeldbepalende schoolgebouwen https://denhaag.raadsinformatie.nl

Lees het nieuwe nummer van De Boomgaard; deze verschijnt medio maart.Terug