Corona-maatregelen en de SBOB

Corona-maatregelen en de SBOB

18 mrt 2020

Het is overweldigend om te zien hoeveel sociale veerkracht er in onze bewoners is te beleven. Via Hoplr en Nextdoor, Burenhulp, applaus op dinsdagavond voor alle mensen in de beroepen die werken om ons gezond, fit en schoon te houden etc.

Zorg voor jezelf en elkaar. Een goede buur is in deze dagen beter dan een verre vriend! Het bestuur van de SBOB wenst jullie allemaal een goede buur toe.


SBOB en Buurtcentrum De Bolster gesloten

Het bestuur van de SBOB heeft vanwege de Corona-maatregelen alle activiteiten opgeschort. Het kantoor is vanaf heden gesloten tot nader order. Ook in Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2, zijn alle activiteiten gestaakt. 

De vrijmarkt

De voorbereidingen van de Vrijmarkt Bomenbuurt zijn bijna afgerond. In de twee weken voorafgaand aan 27 april vindt dan de briefing van vrijwilligers plaats en worden de puntjes op de i gezet. We laten de Vrijmarkt op de kalender staan tot nader order van de overheid. In de week na 3 april neemt de werkgroep Vrijmarkt in overleg met de gemeente Den Haag en het bestuur van de SBOB een beslissing over het al of niet door gaan. Hou hierover ook de website en de sociale media in de gaten.

Bewonersbijeenkomst Bomenbuurt 16 april afgelast

De geplande Bewonersbijeenkomst Bomenbuurt op 16 april gaat niet door. Wel zijn de voorbereidingen op het formele deel (de jaarvergadering) van de Bewonersbijeenkomst bijna afgerond. Voor dit gedeelte van de bijeenkomst zijn we op zoek naar een digitale oplossing. Zodoende kunnen we in ieder geval het jaarverslag/jaarrekening vaststellen en de wisselingen in samenstelling van het bestuur laten doorgaan. De Bewonersbijeenkomst zelf wordt doorgeschoven naar september. Terug