Jaarvergadering 2018

Maak het mee in de Bomenbuurt

Het bestuur van de Bewonersorganisatie van de Bomenbuurt (SBOB) organiseert een jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 12 april om 20.00 uur, bij het Kunst & Kids Café in de Acaciastraat, in het bijzijn van stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller.

De jaarvergadering is een mooie gelegenheid om:

  • Een beter beeld te krijgen van wat er in de Bomenbuurt gebeurt en de komende tijd gaat gebeuren;
  • (Nader) kennis te maken met mensen die zich actief inzetten voor de wijk of dat in de toekomst graag willen doen;
  • Mensen te betrekken bij ideeën die jij voor de wijk hebt;
  • Jezelf aan te melden bij bestaande initiatieven om de wijk nog mooier en plezieriger leefbaar te maken.

Naast het officiële gedeelte, waarin de bewonersorganisatie en werkgroepen over hun verrichtingen en plannen vertellen, hebben wij deze avond verschillende sprekers uitgenodigd om inspiratie te delen. Lees hieronder meer over het kleurrijke programma!

Kom je ook?
De jaarvergadering is voor iedereen vrij en zonder officiële aanmelding toegankelijk. Toch is het voor onze voorbereiding handig als je ons van te voren laat weten of je erbij aanwezig zal zijn via info@bomenbuurtonline.nl

Download hier de vergaderstukken, met daarin de agenda, het verslag van de jaarvergadering 2017, het jaarverslag 2017 en de begroting 2018. Download hier de finaciële stukken.

Programma

Welkomstwoord:
Ineke Mulder

Onze voorzitter praat ons bij over nieuwe ontwikkelingen, waaronder het wijkbudget, de plannen voor de Segbroeklaan en alle inspiratie die onze buurtenquête heeft opgeleverd. Ook presenteert Ineke de Wijkagenda 2018 en de plannen voor een nieuw wijkgebouw. 

Inspiratie:
Michi-No-Eki

Naar Japans voorbeeld: kleine oases van rust in de grote stad, voor jong en oud. Irene Edzes en Hans Hoepel vertaalden het concept van Michi-No-Eki naar Nederlandse steden. In Groningen kun je er binnenkort al terecht. En wie weet ooit ook in de Bomenbuurt!

Wedstrijd: 
€50.000 voor de buurt

De gemeente Den Haag heeft €50.000 (extra!) beschikbaar gesteld voor initiatieven van buurtbewoners uit de wijk. Tijdens de jaarvergadering vertellen Marion Duimel en Ingrid Meijering van Stichting Get Oud hoe je jouw idee voor de Bomenbuurt kunt indienen en mogelijk met die €50.000 kunt realiseren.

Officieel:
De verplichte ingrediënten van de jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering leggen het bestuur van de bewonersorganisatie en alle werkgroepen verantwoording af over wat zij afgelopen jaar hebben uitgevoerd. 

Op het programma staan:
- Aftreden bestuursleden Johan van Arragon en Hans Verboom;
- Benoeming nieuw bestuurslid: Tamar Mast;
- Financiële verantwoording door penningmeester Arjen Looijenga;
- Verslag van de diverse werkgroepen, zoals: Verkeer en Veiligheid, Fietsenstallingen, Vrijmarkt Koningsdag en Straatvertegenwoordigers.

Aanwezigen: 
Wie je verder op deze avond kunt verwachten te ontmoeten

  • Nieuwe buurtbewoners;
  • Bestuursleden van de SBOB en werkgroepen;
  • Vrijwilligers;
  • Vertegenwoordigers van de gemeente, winkeliersvereniging, scholen in de buurt en ondersteunende organisaties zoals Voor Welzijn;

Wij hopen je op 12 april te zien!

Het bestuur van de SBOB,
Arjen, Bruno, Gerrit, Hans, Ineke, Johan en Meggie