Jaarvergadering 2020

In alle 39 jaar dat de SBOB bestaat is het nog niet voorgekomen dat een jaarvergadering niet kon plaatsvinden op of kort na 7 april. We missen nu de gebruikelijke goedkeuring van de jaarstukken en de décharge van het bestuur. Dat is ongewenst en daarom willen we het formele gedeelte van de jaarvergadering dit keer digitaal afhandelen.

 

Je vindt het jaarverslag 2019-2020 op deze pagina. Je kunt eventuele reacties en vragen uitsluitend mailen naar info@bomenbuurtonline.nl, met als onderwerp "Jaarverslag 2019" en onder vermelding van jouw naam, woonadres en telefoonnummer. Een samenvatting van de vragen en onze reactie daarop nemen we op in een bijlage. Zonodig nemen we contact op. De persoonsgegevens van degenen die gereageerd hebben worden nergens genoemd en niet bewaard. Op deze webpagina komen dan het eventueel gewijzigde jaarverslag en de bijlage te staan.

Het bestuur zal daarna jaarverslag plus bijlage vaststellen als het formele resultaat van deze digitale jaarvergadering. Dan kan het bestuur door, en kunnen we op een passender moment wijkbewoners uitnodigen om verder te praten over de ontwikkelingen in de Bomenbuurt.  Bij voorbaat dank voor je begrip.

Lees hier het Jaarverslag 2019

Lees hier de verklaring van de Kascontrolecommissie 2020.