Wie zijn wij

SBOB, wie zijn wij

De SBOB is opgericht in 1981 met als doel het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de wijk en het behartigen van gezamenlijke belangen van de bewoners van de wijk richting gemeente.

Wij doen dat onder meer door middel van het stimuleren, bundelen en coördineren van diverse activiteiten van samenlevingsopbouw. Voorbeelden hiervan zijn themabijeenkomsten over bijvoorbeeld: de parkeeroverlast, de herinrichting van het Beukplein, de sport- en speelplek Ieplaan, de organisatie van de jaarlijkse vrijmarkt op Koninginnedag, de wijkwandeling, het politiek café en het jaarlijkse vrijwilligers etentje.

De SBOB behartigt de belangen van de bewoners richting gemeente. Dit gebeurt in regelmatig overleg met ambtenaren en soms met een betrokken wethouder. Ook hebben we actie gevoerd (en ondersteund) vanwege de parkeerproblematiek, de bomenkap op de Segbroeklaan en de verkeers(on)veiligheid in de Goudenregenstraat.

Verschillende werkgroepen werken aan het leefbaar houden van de wijk en vallen onder de verantwoordelijkheid van de SBOB. In totaal zijn er meer dan 100 buurtbewoners op één of andere manier actief als vrijwilliger en betrokken bij de activiteiten van de SBOB.

De SBOB fungeert als platform voor de: evenementen en de: ontwikkelingen in de wijk. Dit alles kun je volgen via de website en De Boomgaard – de wijkkrant, die huis aan huis verspreid wordt, door vrijwilligers.

Documenten van de SBOB:

SBOB Huishoudelijk Reglement
SBOB Statuten
SBOB en AVG