Werkgroep Duurzaamheid Bomen & Bloemenbuurt

De werkgroep Duurzaamheid Bomen & Bloemenbuurt is opgericht tijdens de thema-avond over Duurzaamheid en energiebesparing medio januari dit jaar. Deze werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s.

Er leven genoeg duurzame ideeën voor de wijk, dat bleek al tijdens de thema-avond. Zaak is om de informatie, ideeën en plannen te delen met bewoners. Dat kan via de wijkbladen, De Boomgaard en Wijkwijs, via websites en sociale media. 

Leden

Annemiek van Gurp

Arnold van der Heijden

Johan van Arragon

Lars Nanninga

Marlies van der Heijden

De werkgroep is bereikbaar via: info@bomenbuurtonline.nl