Werkgroep Politiek café

De werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van een Politiek café in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De werkgroep Politiek café is een samenwerkingsverband van twee bewonersorganisaties in Segbroek. Je kan de werkgroep bereiken via: info@bomenbuurtonline.nl

Leden
Ineke Mulder (SBOB)

Johan van Arragon (SBOB)

Arnold van der Heijden (Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint)

Marcel van Guldener (Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint)