Prikbord

Openingsuren kantoor SBOB

Ons secretariaat is bereikbaar op:

dinsdag van 13 - 15 uur via

telefoonnummer: 06-42013657

e-mail: info@bomenbuurtonline.nl

Wil je langskomen? Maak dan een afspraak via mail of telefoon

Wie zijn wij

Wat doet de SBOB?

De SBOB is opgericht in 1981 met als doel het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de wijk en het behartigen van gezamenlijke belangen van de bewoners van de wijk richting gemeente.

Wij doen dat onder meer door middel van het stimuleren en coördineren van diverse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn themabijeenkomsten, denk aan de politieke cafés en bijeenkomsten over groen in de wijk, AED’s, parkeeroverlast, herinrichting van straten en pleinen. De SBOB organiseert een aantal zaken zelf, maar ziet het liefst dat bewoners initiatief nemen, en wil dat van harte ondersteunen. Een goed voorbeeld van dergelijke initiatieven zijn de diverse werkgroepen.

De SBOB-werkgroepen werken aan het leefbaar houden van de wijk. Zij organiseren onder andere de Vrijmarkt op Koningsdag, het Zomerfeest, Sint Maarten en Halloween, zij beheren en onderhouden een aantal fietsenstallingen, en zij beheren de speeltuin aan de Acaciastraat. Ook zijn verschillende werkgroepen actief in samenwerking met bewoners uit de Bloemenbuurt, bijvoorbeeld op het terrein van verkeersveiligheid en duurzaamheid. Er zijn meer voorbeelden te noemen. In totaal zijn er meer dan 100 buurtbewoners op één of andere manier actief als vrijwilliger en betrokken bij de activiteiten van de SBOB.

De SBOB heeft regelmatig overleg met Stadsdeelkantoor Segbroek, en soms is er overleg met de wethouder. Als buurtbewoners iets willen organiseren en daar is subsidie voor nodig, dan kan dat via de SBOB worden aangevraagd, en mocht er subsidie worden uitgekeerd, dan loopt dat via de SBOB. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vele straatfeesten die in de buurt worden gehouden. Ook op deze manier willen we de buurt ondersteunen.

De SBOB heeft een kwartaalblad dat huis aan huis verspreid wordt, “De Boomgaard”, en een maandelijkse nieuwsmail waarvoor u zich kun aanmelden. Ook is SBOB actief op Nextdoor, Twitter en Facebook.

SBOB Ons doel is het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de wijk en het behartigen van gezamenlijke belangen van de bewoners van de wijk. Dat doet de SBOB onder meer door het stimuleren, bundelen en coördineren van diverse activiteiten van samenlevingsopbouw.

 

Heb je suggesties voor de SBOB of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem contact op met info@bomenbuurtonline.nl of bel 06 - 420 136 57.