Maak het mee in de Bomenbuurt

Welkom op de website van de Bewoners Organisatie Bomenbuurt (BOB) in Den Haag.  Sinds 1981 zetten we ons in voor een goed woon en -leefklimaat in onze wijk.

Het bestuur bestaat uit actieve wijkbewoners die meekijken bij veranderingen en handelen in het belang van de wijk. Bijvoorbeeld bij nieuwe plannen van de gemeente is het belangrijk dat bewoners meer invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving door in een vroeg stadium betrokken te worden. Om dit te bereiken hebben we een aantal werkgroepen zoals verkeer en veiligheid, duurzaamheid, meer groen in de wijk, autodelen, afval scheiden en energieproblematiek. Voor sommige thema’s werken we samen met andere wijkorganisaties en de aangrenzende Bloemenbuurt.

Daarnaast zetten actieve vrijwilligers zich in voor evenementen zoals de vrijmarkt op de Koningsdag, het Halloween feest, de IJsbaan en beheren de fietsenstallingen. Bewoners met problemen met de leefomgeving of vragen met het organiseren van een activiteit kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning.

De actieve redactie van ons wijkblad De Boomgaard brengt elk kwartaal het blad uit in een oplage van ruim 4100 stuks. In dit veel gelezen blad vind je artikelen over activiteiten, nieuws, achtergronden, informatie over de ondernemers, de geschiedenis van de wijk en portretten en interviews met de  mensen die er wonen.

De Stichting en het bestuur vormen het administratieve en juridische kader om een fijne en plezierige  woonomgeving te creëren met elkaar.

Nieuws