Nieuws

AED's in de Bomenbuurt

AED's in de Bomenbuurt

12 mei 2021 -

De werkgroep AED Bomenbuurt heeft een overzicht gemaakt van alle AED's in de Bomenbuurt. Sinds 2018 is dankzij een idee van een bewoner voor besteding van het Wijkbudget Bomenbuurt meer aandacht voor AED's in de wijk. Er zijn sindsdien extra AED's geplaatst voor een ruime dekking van de wijk. Binnenkort komt er een exemplaar bij, inpandig in Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2.

Bekijk hier het overzicht.

Bekijk artikel
Reactie SBOB over plannen Dreeshuis

Reactie SBOB over plannen Dreeshuis

04 mei 2021 -

De SBOB is gevraagd mee te denken over het proces rond de herbestemming van het Dreeshuis. We hebben erop aangedrongen wijkbewoners hier vooraf bij te betrekken, met inspraak over een nieuwe bestemming van het huis en aandacht voor de parkeerdruk. De gemeente en Vestia hebben besloten dit anders aan te pakken.

 

Bekijk artikel
Wijkvisie Bomenbuurt

Wijkvisie Bomenbuurt

31 maart 2021 -

Hoe wil je dat de straten en pleinen in je buurt er uit zien? Welke verbeteringen vind je nodig? Of wat had je altijd al willen veranderen in je eigen straat? Het is nu tijd voor jouw inbreng. Want de riolering in de Bomenbuurt wordt vervangen. En als over 2 jaar de straten en pleinen weer dicht gaan, is dat het moment dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan in onze buurt.

 

Bekijk artikel

Prikbord

Meeuwenoverlast Bomenbuurt

 

Heb je constructieve ideeën om de meeuwenoverlast in de Bomenbuurt aan te pakken? Laat het ons weten. De werkgroep Meeuwenoverlast verzamelt uitvoerbare plannen. Ook voor tips om zelf aan de slag te gaan met het beperken van de meeuwenoverlast in de wijk, kan je bij hen terecht. Stuur een mailtje naar: info@bomenbuurtonline.nl

 

 

 

 

Wijkagenda

1
jun

Workshop: Levensdossier

Lees meer
7
jun

Workshop: Levensdossier

Lees meer

SBOB Ons doel is het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de wijk en het behartigen van gezamenlijke belangen van de bewoners van de wijk. Dat doet de SBOB onder meer door het stimuleren, bundelen en coördineren van diverse activiteiten van samenlevingsopbouw.

 

Heb je suggesties voor de SBOB of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem contact op met info@bomenbuurtonline.nl of bel 06 - 420 136 57.