Inschrijvingen Energie uit de Wijk Challenge geopend

Inschrijvingen Energie uit de Wijk Challenge geopend

05 aug 2020

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Aan energie, creativiteit en enthousiasme ontbreekt het meestal niet maar toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. Om ondernemende bewonersgroepen in Den Haag te helpen hun eigen buurt echt een stap verder te brengen en de overstap te maken naar schone energie komt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) met de 2e editie van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’. Ook dit jaar is er weer €500.000 beschikbaar. Inschrijven kan vanaf vandaag.

De challenge werkt als een ‘versnellingsbak’ voor de meest kansrijke plannen en projecten – bestaand of nog in de opstartfase. Bewonersgroepen die samen met hun VVE, hun straat of wijk aan de slag willen met energiebesparing, educatie over dit onderwerp of de overstap van fossiele brandstof naar schone energie en daar een plan of idee voor hebben kunnen dit insturen tot 1 oktober op duurzamestad.denhaag.nl/energieuitdewijk. 

De meest kansrijke projecten krijgen ondersteuning van de gemeente of van netwerkpartijen bij het zèlf uitvoeren van hun idee. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij het vinden van de juiste partners zoals lokale ondernemers, projectbegeleiding, hulp bij financiering, hulp bij de uitvoering of aanspraak op een expert.Terug