40 jaar in de buurt!

40 jaar in de buurt!

07 apr 2021

De Bewonersorganisatie van de Bomenbuurt (SBOB) bestaat dit jaar 40 jaar. Sinds 2015 houdt de SBOB kantoor in Buurtcentrum Onder de Bolster aan de Kastanjestraat 2. Op dit moment is het buurtcentrum alleen geopend voor Haags Ontmoeten; bijeenkomsten voor kwetsbare ouderen op maandag en woensdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur.

Terug