Reactie SBOB over plannen Dreeshuis

Reactie SBOB over plannen Dreeshuis

04 mei 2021

De SBOB is gevraagd mee te denken over het proces rond de herbestemming van het Dreeshuis. We hebben erop aangedrongen wijkbewoners hier vooraf bij te betrekken, met inspraak over een nieuwe bestemming van het huis en aandacht voor de parkeerdruk. De gemeente en Vestia hebben besloten dit anders aan te pakken.

 


De SBOB was en is niet betrokken bij de ideeën over de herbestemming van het gebouw. Daarover hebben we ook geen mening, anders dan dat wijkbewoners hierover gehoord zouden moeten worden. We hebben de gemeente gevraagd gebruik te maken van de positieve ervaringen die is opgedaan bij de huisvesting van deze groep in het voormalige Rode Kruisziekenhuis. Ook hebben we er op gewezen dat de Bomenbuurt nog steeds geen fatsoenlijk wijkgebouw heeft.

We hopen dat gemeente en Vestia de omwonenden uitvoerig informeren, en dat de informatie­avonden leiden tot goede afspraken. Overigens hopen wij dat de nieuwe bewoners zich thuis zullen voelen in onze fraaie Bomenbuurt.

Ter informatie de bewonersbrieven die de Gemeente Den Haag heeft verstuurd aan bewoners:

Brief Willem Dreeshuis - Brede kring

Brief Willem Dreeshuis - Direct omwonendenTerug