Reactie SBOB op plannen Dreeshuis

Reactie SBOB op plannen Dreeshuis

07 jul 2021

1 juli 2021

De SBOB is gevraagd mee te denken over het proces rond de nieuwe invulling van het Dreeshuis. We hebben erop aangedrongen wijkbewoners hier vooraf bij te betrekken, met inspraak over een nieuwe invulling van het huis en aandacht voor de parkeerdruk. De gemeente en Vestia hebben besloten dit anders aan te pakken. De berichtgeving rond het Dreeshuis is te vinden op onze site.


Het gaat om het huisvesten van mensen die weer op weg zijn naar een eigen woonplek (fase 1), en mensen die allang op wachtlijsten staan (fase 2). Intussen heeft de gemeente fase 1 van de plannen in gang gezet. Over fase 2 is nog niet alles duidelijk.

De gemeente wil een omgevingsoverleg en een participatieoverleg opzetten, waarin ook plaats is voor een aantal wijkbewoners. Wie er deelnemen, wat aan de orde komt, en wanneer, kan de gemeente ons nog niet precies vertellen. Ook is onduidelijk welke rol Vestia nog zal spelen, of enige andere partij die als verhuurder optreedt.

De SBOB heeft besloten deel te nemen aan deze overleggen, als toehoorder. Maar: we willen geen plaats innemen die voor bewoners is gereserveerd, en we vertegenwoordigen niemand. Het gaat ons erom dat dit proces ordentelijk wordt afgewikkeld met goede en tijdige inspraak van bewoners, en met goede en tijdige informatie vanuit gemeente en verhuurder. Op gepaste tijden zullen we informatie delen met de wijk. Ook kunnen mensen die informatie willen delen over dit proces dat doen via onze site, onder de gebruikelijke voorwaarden.Terug