Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs 2022

Vrijwilligersprojecten gezocht voor Piet Vink-prijs 2022

22 jun 2022

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving, waarin vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij tevens de bewoners uit de omgeving zijn betrokken?

Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs.

 


De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet-Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002).

Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen en de saamhorigheid vergroten waardoor vrijwilligers samen met burgers een grote rol spelen”, maken kans op in totaal 4.500 euro.

 De prijs wordt dit jaar voor de zeventiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a. in 2019 een gedeelde 1e prijs gewonnen door de FIETSSCHOOL TRANSVAAL. En in 2020 de Stichting “Polka” stichting Poolse vrouwen. In 2021 is geen oproep gedaan i.v.m. de Corona-beperkingen.

Aanmelden
Projecten kunnen worden aangemeld met een omschrijving van maximaal één A4’tje.

Het project moet minimaal één jaar draaien en moet structureel van aard zijn.

Tevens dient u te vermelden waaraan u het, eventueel te winnen, prijzengeld zult gaan besteden.

Tot  26 september 2022 kunt u zich opgeven bij de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden p/a Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157;  2500 CD Den Haag t.a.v. Mw. J. van der Salm of per Email: jolanda.vandersalm@denhaag.nl

Piet Vink
Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986) voor jeugd, sport, recreatie en cultuur, heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen en sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.

Meer informatie bij de juryleden. Zie: www.vogdenhaag.nl  Terug