Het Zonnedak Mient 277 (Aikido-school)

Het Zonnedak Mient 277 (Aikido-school)

29 jun 2022

Dit is uw kans om mee te doen aan het gezamenlijk opwekken van duurzame stroom in de Vruchtenbuurt. U draagt hiermee bij aan verduurzaming van onze wijk én het ontwikkelen van een slim lokaal
energiesysteem.

 


Coöperatie Sterk op Stroom gaat 166 zonnepanelen plaatsen op hetdak van de Aikido-school. Jaarlijks levert de installatie stroom voor 22 huishoudens. Het totale investeringskapitaal bedraagt €80.000.
De coöperatie wil dit collectieve zonnedak realiseren met inbreng van zoveel mogelijk bewoners uit de Vruchtenbuurt.

Hoe kunt u deelnemen?
• U bent of wordt lid van coöperatie Sterk op Stroom (€ 5,00 p. j.)
• U woont in de Postcoderoos: 2564, 2563, 2565, 2555, 2552, 2547
• Eén participatie kost € 50,00. U schrijft zich in voor minimaal één en maximaal 50 Participaties
• Participaties worden verdeeld over zoveel mogelijk deelnemers.

Doet u ook mee?
www.sterkopstroom.nl/zonnedak

Doel van dit project
• Een groenere Vruchtenbuurt door opwekking van duurzame stroom
• Kennis opdoen over het opzetten, uitvoeren en beheren van
“collectieve zon-op-dak” projecten
• Vorming van een energie-community in de wijk én ontwikkelen van een slim lokaal energiesysteem met en voor zoveel mogelijk wijkbewoners.

Hoe werkt het financieel?
• De zonnestroom wordt verkocht aan een groene energieleverancier
• Daarnaast ontvangt de coöperatie per Kilowattuur SCE-overheidssubsidie
• Hiermee is een stabiel inkomen gegarandeerd voor 15 jaar
• Inkomsten minus onderhoudskosten worden periodiek uitgekeerd aan de participatiehouders. Na 15 jaar heeft u uw inleg terug
• We verwachten een rendement van 1% per jaar op uw inleg.

Heeft u interersse?
Wil u deelnemen? Lees alle informatie over dit project op onze website en
vul het inschrijfformulier in op www.sterkopstroom.nl/zonnedak. Of Stuur een mail naar arie.visser@sterkopstroom.nl
Alleen lid worden van de coöperatie kan ook voor € 5,00 per jaar. Dan houden wij u op de hoogte van alle initiatieven en steunt u het verduurzamen van de wijk.

 

Coöperatie Sterk op Stroom bevordert het lokaal opwekken van duurzame zonnestroom in west Den Haag en vindt dat duurzame energie voor iedereen bereikbaar moet zijn. Naast het opwekken van groene stroom ontwikkelt de coöperatie een slim lokaal energiesysteem (een smart grid) in de Vruchtenbuurt. Met het smart grid kunnen we straks elektriciteit groen, lokaal, zonder winstoogmerk én samen met jou opwekken, opslaan en gebruiken. 
www.sterkopstroom.nlTerug