Fietsenstallingen

Contactpersoon

Hans Verboom
(070) 3106766
hyverboom@planet.nl

Deze werkgroep probeert meer plekken voor het stallen van fietsen te realiseren in de buurt. Ze beheert de fietsenstallingen in de Acaciastraat en de Abeelstraat. HEB JE ZELF RUIMTE OVER? Verhuur deze voor een redelijke prijs aan jouw medebuurtbewoners. Neem hiervoor contact op met de werkgroep.

Het verhaal buurtstallingen

Als werkgroep van de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt zijn wij rond 2000 begonnen met een elektronisch beveiligde overdekte fietsenstalling zonder winstoogmerk en wij beheren inmiddels drie fietsenstallingen in de Bomenbuurt van Den Haag. We gebruiken de inkomsten voor het onderhoud aan de stallingen en een speeltuin. Daarnaast organiseren wij buurtactiviteiten. De website is ontwikkeld met een startsubsidie van de Gemeente Den Haag.

Bekijk de lancering

Ons doel: Meer buurtstallingen in Den Haag.

Onze visie: Een onafhankelijke centrale website in de Gemeente Den Haag brengt vraag en aanbod van stallingplaatsen bij elkaar. Het maakt de vraag naar buurtstallingen duidelijk en stimuleert gemeente en buurtorganisaties, ondernemers en particulieren om extra stallingplaatsen te creëren.

www.buurtstallingdenhaag.nl bevat momenteel alle bij ons bekende commerciële, privé- en non-profit buurtstallingen van Den Haag.

De grafische vormgeving, het ontwerp, de verdere ontwikkeling en het beheer van de website is in handen van The Online Factory.