Straatfeest organiseren?

Ga je een straatfeest of andere straatactiviteit organiseren? Dan kun je subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag ondersteunt straatactiviteiten in de stad. Het gaat om kleine activiteiten die bewoners zelf organiseren. Het doel van de activiteiten is dat bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat.

Burgers krijgen de subsidie niet rechtstreeks. Dit moet lopen via een rechtspersoon. Voor straten in de Bomenbuurt is de SBOB daarvoor jouw contactorganisatie.

Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:
Contactpersoon: Arjen Looijenga (penningmeester)
Adres: Kastanjestraat 2, 2565 NA in Den Haag
E-mail: info@bomenbuurtonline.nl
Bankrekeningnummer SBOB: IBAN NL 50 INGB 0002 1383 58
Kamer van Koophandelnummer: 41152182

Hoe werkt het?

  • Stuur tijdig je aanvraagformulier naar de gemeente Den Haag. De behandelingstermijn van de gemeente is maximaal 12 weken.
  • Stuur een kopie van de aanvraag naar de SBOB en vermeld daarbij je naam en bankrekening.
  • Vraag eventueel een Vergunning  kleine evenementen aan.
  • Stuur een digitale foto van jullie straatfeest en een verslagje (met datum en straatnaam) naar info@bomenbuurtonline.nl De webredactie plaatst het op deze website/de Facebookpagina.

De gemeente stelt dranghekken beschikbaar voor het afzetten van de openbare weg. Als alleen het trottoir gebruikt wordt, is afzetlint voldoende.

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning en het regelen van dranghekken is te vinden via:  https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/evenementvergunningen/dranghekken-voor-straatfeesten-aanvragen.htm#