Straatvertegenwoordigers in de Bomenbuurt

In de Bomenbuurt zijn ook straatvertegenwoordigers actief. Dit zijn vrijwilligers in het kader van het gemeentebeleid rond veiligheid en leefbaarheid. Zij hebben verder geen band met de SBOB.

Aanmelden als straatvertegenwoordiger
Wie straatvertegenwoordiger wil worden kan zich melden bij de 'Organisatie Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven Veiligheid' via info@geregeld.net

Iemand die straatvertegenwoordiger is, kan zich wel laten vermelden op de website van SBOB, middels een mailtje aan info@bomenbuurtonline.nl Overigens kan elke wijkbewoner meldingen doen aan de gemeente via de BuitenBeter App of het telefoonnummer 14070.

Straatvertegenwoordigers Bomenbuurt
Akkie Akkerman - Valkenbosplein
Carla Schuitema - Acaciastraat 1-58,  Beukplein, Plataanstraat
Ine Crince - Cederstraat
Janny Verlee - Elsstraat