Nieuws

Herhaaltraining Burgerhulpverlener

Herhaaltraining Burgerhulpverlener

01 sep 2021 -

Heb jij vorig jaar de training Burgerhulpverlening gevolgd? Let op! Het is goed om de reanimatietechniek jaarlijks te herhalen. De werkgroep AED Bomenbuurt organiseert dit najaar herhaaltrainingen. En om te kunnen worden opgeroepen via HartslagNu is het belangrijk dat je een geldig reanimatiecertificaat hebt.

 Bekijk artikel


Duurzaam Doen! In de Bloemen- en Bomenbuurt

Duurzaam Doen! In de Bloemen- en Bomenbuurt

11 aug 2021 -

Werkgroep Duurzaamheid Bomen- en Bloemenbuurt organiseert komend najaar en begin 2022 diverse evenementen in het teken van duurzaamheid. De bijeenkomsten zijn compact, informatief en inspirerend!

 Bekijk artikel


Energie uit de wijk Challenge 2021-2022 van start

Energie uit de wijk Challenge 2021-2022 van start

28 jul 2021 -

Voor het derde jaar op rij is er € 500.000 beschikbaar voor winnende energieprojecten van inwoners in Den Haag.

Den Haag heeft veel creatieve en enthousiaste bewoners die zelf rondlopen met een idee voor de overstap op schone energie of om minder energie te gaan gebruiken. Na de eerste twee succesvolle edities lanceert wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) de 3e editie van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’. Denk aan ventilatiesystemen vergelijken voor het type huizen in jullie straat, verticale zonnepanelen, super energiezuinig koken met een hooikist, een energieopwekkende kas op het dak, een e-bankje zodat de kachel minder aan moet.Bekijk artikel


Gemeente Den Haag: fors hogere boetes voor afval dumpen

Gemeente Den Haag: fors hogere boetes voor afval dumpen

21 jul 2021 -

Er komen fors hogere boetes voor het dumpen van afval. Wie vuilniszakken naast de daarvoor bedoelde ondergrondse restafvalcontainers (orac’s) plaatst, kan een kostenverhaal (boete) verwachten van 200 euro. Dat was tot nu toe 126 euro bij de eerste en 160 euro bij de tweede overtreding. Ook wordt voorgesteld om op zondagen bijplaatsingen weg te halen en komt er cameratoezicht bij plekken waar veel wordt gedumpt. Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) maakt die plannen vandaag bekend namens het College van de gemeente Den Haag.

 Bekijk artikel


Zomerschool Ouderen in de wijk

Zomerschool Ouderen in de wijk

21 jul 2021 -

Ouderen in de Wijk, een programma uitgevoerd door Bibliotheek Den Haag, verzorgt deze zomer in samenwerking met KOO zonnige workshops voor iedereen die mee wil doen. Tekenen, schilderen, fotograferen, schrijven, voor ieder wat wils in alle wijken van de stad. Meer informatie over de data en locaties van de workshops en over aanmelding is te vinden op www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.htmlBekijk artikel


Reactie SBOB op plannen Dreeshuis

Reactie SBOB op plannen Dreeshuis

07 jul 2021 -

1 juli 2021

De SBOB is gevraagd mee te denken over het proces rond de nieuwe invulling van het Dreeshuis. We hebben erop aangedrongen wijkbewoners hier vooraf bij te betrekken, met inspraak over een nieuwe invulling van het huis en aandacht voor de parkeerdruk. De gemeente en Vestia hebben besloten dit anders aan te pakken. De berichtgeving rond het Dreeshuis is te vinden op onze site.Bekijk artikel


Inschrijvingen Energie uit de Wijk Challenge geopend

Inschrijvingen Energie uit de Wijk Challenge geopend

05 aug 2020 - Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Aan energie, creativiteit en enthousiasme ontbreekt het meestal niet maar toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. Om ondernemende bewonersgroepen in Den Haag te helpen hun eigen buurt echt een stap verder te brengen en de overstap te maken naar schone energie komt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) met de 2e editie van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’. Ook dit jaar is er weer €500.000 beschikbaar. Inschrijven kan vanaf vandaag.

Bekijk artikel


Kleinschalige evenementen onder voorwaarden mogelijk in regio Haaglanden

Kleinschalige evenementen onder voorwaarden mogelijk in regio Haaglanden

22 jul 2020 -

Kleinschalige evenementen worden in de Veiligheidsregio Haaglanden weer toegestaan. De verruiming van de coronamaatregelen maken dat vanaf 1 juli mogelijk. Uitgangspunt bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen is dat organisatoren zorgen dat de veiligheid, waaronder het naleven van de geldende richtlijnen van het RIVM, (aantoonbaar) kan worden gewaarborgd. De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het toezien op- en het handhaven van de maatregelen tijdens het evenement. Onveranderd is dat evenementen die vóór 1 juli gepland stonden worden verplaatst naar 2021. Deze evenementen kunnen dit jaar niet plaatsvinden, zo besloot de veiligheidsregio al in maart van dit jaar.

 Bekijk artikel


<<  <   Pagina 2 van 2