Nieuws

Zomerschool Ouderen in de wijk

Zomerschool Ouderen in de wijk

21 jul 2021 -

Ouderen in de Wijk, een programma uitgevoerd door Bibliotheek Den Haag, verzorgt deze zomer in samenwerking met KOO zonnige workshops voor iedereen die mee wil doen. Tekenen, schilderen, fotograferen, schrijven, voor ieder wat wils in alle wijken van de stad. Meer informatie over de data en locaties van de workshops en over aanmelding is te vinden op www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.htmlBekijk artikel


Reactie SBOB op plannen Dreeshuis

Reactie SBOB op plannen Dreeshuis

07 jul 2021 -

1 juli 2021

De SBOB is gevraagd mee te denken over het proces rond de nieuwe invulling van het Dreeshuis. We hebben erop aangedrongen wijkbewoners hier vooraf bij te betrekken, met inspraak over een nieuwe invulling van het huis en aandacht voor de parkeerdruk. De gemeente en Vestia hebben besloten dit anders aan te pakken. De berichtgeving rond het Dreeshuis is te vinden op onze site.Bekijk artikel


Inschrijvingen Energie uit de Wijk Challenge geopend

Inschrijvingen Energie uit de Wijk Challenge geopend

05 aug 2020 - Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Aan energie, creativiteit en enthousiasme ontbreekt het meestal niet maar toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. Om ondernemende bewonersgroepen in Den Haag te helpen hun eigen buurt echt een stap verder te brengen en de overstap te maken naar schone energie komt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) met de 2e editie van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’. Ook dit jaar is er weer €500.000 beschikbaar. Inschrijven kan vanaf vandaag.

Bekijk artikel


Kleinschalige evenementen onder voorwaarden mogelijk in regio Haaglanden

Kleinschalige evenementen onder voorwaarden mogelijk in regio Haaglanden

22 jul 2020 -

Kleinschalige evenementen worden in de Veiligheidsregio Haaglanden weer toegestaan. De verruiming van de coronamaatregelen maken dat vanaf 1 juli mogelijk. Uitgangspunt bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen is dat organisatoren zorgen dat de veiligheid, waaronder het naleven van de geldende richtlijnen van het RIVM, (aantoonbaar) kan worden gewaarborgd. De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het toezien op- en het handhaven van de maatregelen tijdens het evenement. Onveranderd is dat evenementen die vóór 1 juli gepland stonden worden verplaatst naar 2021. Deze evenementen kunnen dit jaar niet plaatsvinden, zo besloot de veiligheidsregio al in maart van dit jaar.

 Bekijk artikel


<<  <   Pagina 3 van 3