Nieuws

Herontwikkeling Hagalocatie Sportlaan

Herontwikkeling Hagalocatie Sportlaan

18 mei 2022 -

Meer weten over de ontwikkelingen wat betreft het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan? De Gemeente Den Haag organiseert regelmatig overleggen met diverse partijen zoals het Haga Ziekenhuis en bewonersorganisaties van de Bomen- Bloemenbuurt en de Vogelwijk.

Op deze website kan je de ontwikkelingen volgen: https://herontwikkelingsportlaan.nl/Bekijk artikel


Verslag Jaarvergadering Bomenbuurt

Verslag Jaarvergadering Bomenbuurt

18 mei 2022 - Het bestuur van de Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB) organiseerde op woensdag 13 april de Jaarvergadering Bomenbuurt nadat dit twee jaar niet mogelijk was vanwege coronamaatregelen. De bijeenkomst vond plaats in de Houtrustkerk. Tijdens de Jaarvergadering heeft het bestuur verslag gedaan van het afgelopen jaar in financieel opzicht en wat betreft activiteiten.

Bekijk artikel


Uitnodiging focusgroepen

Uitnodiging focusgroepen

11 mei 2022 - Aanleiding van het onderzoek
De wijkagenda van de Bomen- en Bloemenbuurt is nu twee jaar oud, wat betekent dat deze
op de helft van zijn looptijd is. Een goed moment om terug te blikken op wat al is gebeurd en hoe de wijk daarbij betrokken is geweest en te kijken wat nog moet gebeuren. Vanuit De Haagse Hogeschool en in samenwerking met de gemeente Den Haag doen we hier onderzoek naar.

Bekijk artikel


Vrijwilligers vacatures WIJKZ Segbroek

Vrijwilligers vacatures WIJKZ Segbroek

11 mei 2022 - Het Ouderenwerk van Wijkz Segbroek is op zoek naar vrijwilligers voor diverse functies. Heb je tijd over en wil je je nuttig maken voor je medebuurtbewoners? Wellicht is boodschappen doen voor iemand of op huisbezoek gaan dan iets voor jou.

Bekijk artikel


Nieuwe bestuursleden gezocht. Waarom jij niet?

Nieuwe bestuursleden gezocht. Waarom jij niet?

11 mei 2022 -

In het SBOB-bestuur gaat het net als in een ander bestuur: bestuursleden komen en bestuursleden gaan. En als er bestuurders gaan, dan zien we graag weer nieuwe komen. Jou bijvoorbeeld.
Het bestuur zoekt twee tot drie nieuwe bestuursleden. Jong, oud, of daar tussenin, we hebben graag een afspiegeling van de buurt in het bestuur.

 Bekijk artikel


Bezorger Wijkblad De Boomgaard gezocht

Bezorger Wijkblad De Boomgaard gezocht

26 apr 2022 -

Woon jij in de Esdoornstraat? Dan ben jij wellicht onze nieuwe bezorger van De Boomgaard, het wijkblad van de Bomenbuurt. We vragen je om De Boomgaard vier keer per jaar te bezorgen in je eigen straat. Het gaat om ongeveer 120 exemplaren. Het bezorgen kost je ongeveer twee uur per keer. Je bent lekker actief bezig en je buren zijn ook blij dat iemand De Boomgaard komt bezorgen, want veel wijkbewoners lezen ons blad graag!

Meld je aan via: info@bomenbuurtonline.nlBekijk artikel


Meeuwenoverlast? Gebruik gele zaken

Meeuwenoverlast? Gebruik gele zaken

13 apr 2022 -

Wordt bij jou het huisvuil nog in vuilniszakken opgehaald? Gebruik dan de gele vuilniszakken die de gemeente gratis aanbiedt van 1 maart tot en met 1 november. Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze extra stevig zijn. Zet de zakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald. Bind de zakken goed dicht.

 Bekijk artikelOperatie Bomenbuurt

Operatie Bomenbuurt

23 mrt 2022 -

Sinds kort is er een nieuwsbrief waar je als bewoner van de Bomenbuurt je op kunt abonneren om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen over de rioolvervanging en het plan voor herinrichting daarna. Bekijk artikel


Jaarverslag SBOB 2021

Jaarverslag SBOB 2021

23 mrt 2022 -

 Het bestuur van de Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB) heeft het Jaarverslag 2021 opgesteld. Tijdens de komende Jaarvergadering Bomenbuurt op woensdag 13 april zal het bestuur een toelichting geven op het Jaarverslag.

 Bekijk artikel


Pagina 1 van 2  >  >>