De SBOB en de Populier

Rond de geplande verbouwing van de school De Populier is het nodige te doen. De SBOB neemt in deze geen mening in, maar biedt wel een platform om hierover te communiceren. Doel van de SBOB hierbij is dat er een afgewogen beeld ontstaat over de meningen die in de wijk leven.

In de wijk is de actiegroep “Red de Populier” prominent aanwezig. Deze actiegroep strijdt voor het behoud van de karakteristieke gevel én het niet verder verhogen van het aantal leerlingen.

Door het schoolbestuur is een klankbordgroep opgericht. In deze klankbordgroep hebben twee SBOB-bestuursleden zitting. Daarnaast houdt het stadsdeel Segbroek contact met de voorzitter van de SBOB.

Inmiddels hebben buurtbewoners ingesproken bij de gemeenteraad en is er een petitie aangeboden. Vooralsnog is er niet genoeg geld voor de huidige plannen. De SBOB constateert dat de communicatie naar de buurt vanuit de school flink tekortschiet. De school werkt aan het verbeteren van deze communicatie.