Jaarvergadering 2023

De jaarvergadering voor alle bewoners van De Bomenbuurt is op 12 april aanstaande in de Houtrustkerk. De bijeenkomst begint om 19.30.

De werkgroepen die in de wijk actief zijn vertellen wat ze in 2022 hebben ondernomen en wat hun plannen zijn voor 2023. Dat doet het bestuur ook. Het (financiële) jaarverslag en de begroting worden vastgesteld en er worden nieuwe bestuursleden benoemd.

Voor het inhoudelijke thema zijn gasten uitgenodigd: Pauline van de Broeke (projectleider Operatie Bomenbuurt), Hakim Abberouch )stadsdeelkantoor) en de nieuwe stadsdeeldirecteur. Met hen kunnen wij in gesprek over plannen voor de herinrichting van de wijk die samenhangen met de rioolvervanging. Hoe staat het met die plannen?

Bekijk jaarverslag

Bekijk agenda 12 april