Wijkvisie Bomenbuurt

Hoe wil je dat de straten en pleinen in je buurt er uit zien? Welke verbeteringen vind je nodig? Of wat had je altijd al willen veranderen in je eigen straat? Het is nu tijd voor jouw inbreng. Want de riolering in de Bomenbuurt wordt vervangen. En als over 2 jaar de straten en pleinen weer dicht gaan, is dat het moment dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan in onze buurt.

 De werkgroep Wijkvisie met ongeveer 10 bewoners uit de Bomenbuurt heeft ter voorbereiding van een goede afweging samen met het stadsdeel Segbroek over diverse onderwerpen nagedacht en is met ideeën gekomen. Deze ideeën zijn samengebracht in de Wijkvisie. Deze is integraal opgenomen op deze website. Tegelijkertijd hebben werkgroepleden meegewerkt aan videofragmenten waarin een onderwerp kort nader wordt toegelicht. Deze staan hieronder. Daarin word je ook uitgenodigd om je mening te geven, zodat er zoveel mogelijk ideeën en wensen kunnen worden meegenomen in de afweging, voordat de gemeenteraad van Den Haag besluit over het definitieve plan van de herinrichting van de openbare ruimte in onze mooie Bomenbuurt.

Lees hier de Wijkvisie.

Lees hier diverse documenten over de Wijkvisie:
Bomenbuurt in vogelvucht
Samenvatting Wijkvisie Bomenbuurt 12 februari
Score politieke partijen op thema's
Wijkwandeling Bomenbuurt programma 

 

Bekijk hier diverse filmpjes van bewoners over de Wijkvisie