Jaarvergadering 2021

Helaas is het voor het bestuur van de SBOB ook dit jaar niet mogelijk om de jaarvergadering Bomenbuurt te organiseren, in verband met de coronamaatregelen. We willen echter wel de jaarstukken vaststellen. 

Lees hier het Jaarverslag SBOB 2020.

Je kunt de stukken ook inzien of opvragen via  de mail, info@bomenbuurtonline.nl van 14 april tot en met 27 april.

Reacties of vragen? Stuur een mailtje naar: info@bomenbuurtonline.nl 
In de bestuursvergadering van de SBOB van 6 mei behandelt het bestuur de ingekomen reacties en stelt de jaarstukken vast. Van harte hopen we dat we elkaar volgend jaar weer kunnen ontmoeten!