Ondersteuner SBOB gezocht

Wie zijn wij?
De SBOB is opgericht in 1981 met als doel het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de wijk en het behartigen van gezamenlijke belangen van de wijk bij de gemeente. Het bestuur doet dat door het stimuleren en coördineren van diverse activiteiten. Er zijn een aantal werkgroepen die met bewoners actief zijn. Zo zijn er werkgroepen die zich bezig houden met vraagstukken over de inrichting van de wijk. Daarnaast zijn er werkgroepen die feestelijke activiteiten organiseren, hetzij voor straten hetzij voor de wijk als geheel. En er zijn werkgroepen die faciliteiten beheren zoals de fietsenstallingen en het wormenhotel. In totaal zijn er meer dan 100 buurtbewoners op de één of andere manier actief als vrijwilliger en betrokken bij de activiteiten van de SBOB.

De SBOB geeft vier keer per jaar een tijdschrift uit, De Boomgaard. Daarvoor is een redactie.

Wat zijn de werkzaamheden van de ondersteuner?

-    Beheren van adressenbestanden: vrijwilligers, leden werkgroepen, e-mail adressen nieuwsbrief, externe relaties

-    Post/mail rubriceren, scannen, waar nodig inschrijven, verspreiden en archiveren.

-    Beantwoorden van vragen van bewoners en vrijwilligers, dan wel die doorleiden.

-    Contacten onderhouden met trekkers van werkgroepen en andere sleutelfiguren uit de wijk. Ontwikkelingen en voorvallen signaleren

-    Verzorgen Nieuwsbrief, Twitteraccount, Facebook account. Actueel houden Website

-    Ondersteunen redactie De Boomgaard, coördinatie bestelling bladen in de wijk

-    Verzorgen van PR materiaal, flyers, posters

-    Mee organiseren van activiteiten in de wijk, assisteren bij de uitvoering

-    Afstem overleg met bestuursleden, vooral met de secretaris van het bestuur.

Wat vragen wij?

-    Iemand die op ZZP basis wil werken

-    Die zelfstandig kan functioneren, vanuit huis en die dus

-    Over middelen beschikt, zoals een computer, om in ‘onze cloud’ te werken

-    Die bekend is met sociale media

-    Ervaring heeft met administratief werk

-    Flexibel is in haar of zijn inzet

-    In onze buurt woont of in de Bloemenbuurt

-    Een inzet kan garanderen van ongeveer 180 uur per jaar

-    En op 1 januari op kort daarna kan beginnen.

Ook de Bloemenbuurt zoekt een dergelijke ondersteuner, wij zien graag dat een en dezelfde medewerker zowel voor ons ons als de Bloemenbuurt werkt. In totaal gaat het dan om een inzet van ruim 350 uur per jaar.

Wat bieden wij?

-    Een grote mate van vrijheid om vorm te geven aan dit werk

-    Dicht bij de mensen in de wijk en de vraagstukken die daar spelen

-    Een vergoeding van ruim € 6500 op basis van 180 uur per jaar (voor de Bomenbuurt) en een vergoeding voor telefoonkosten.

Belangstelling?
Stuur dan een mail aan de secretaris van de SBOB: avandenberge@xs4all.nl. Vertel ons wat je motiveert om dit werk te gaan doen en welke ervaring je hebt.