Werkgroepen

Verschillende werkgroepen werken aan het leefbaar houden van de wijk en vallen onder de verantwoordelijkheid van de SBOB. Voor deelname en of vragen over de werkgroepen kunt u zich wenden tot de coördinator werkgroepen Hans Verboom.

Telefoon (070) 310 67 66 of hyverboom [at] planet.nl

 

Werkgroep 100 jaar Bomenbuurt
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Werkgroep Acaciastraat (Speeltuin De Boomhut & Fietsenstalling)
Werkgroep Fietsenstallingen (wijk gericht)
Werkgroep Egelantier-, Berberis-, Aucubastraat (E.B.A.)
Werkgroep De Boomgaard
Werkgroep Kastanjeplein