E.B.A.

Bewoners van de Egelantierstraat, Berberisstraat en Aucubastraat hebben zich verenigd in de werkgroep EBA, onderdeel van de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB). Deze werkgroep werkt aan het leefplezier in de straten rondom het plein van de school De Bonte Vlinder. De EBA heeft veel contact met de school. Sinds 2017 is er een gemeenschappelijke Facebook-pagina waar bewoners van de drie straten informatie vinden over de activiteiten in de buurt en van de school. In 2017 is er voor het eerst een gezamenlijk Zomerfeest georganiseerd om samen geld te in te zamelen voor de herinchting van het schoolplein. Het plein kreeg een facelift in 2017: er kwamen nieuwe speeltoestellen en meer groen. De EBA is bij dit ontwerp betrokken geweest en heeft ook fondsen geworven en geld in gezameld. Een groep bewoners rond de school sluit en opent het plein ’s avonds, in het weekend en in de schoolvakanties zodat de kinderen er kunnen spelen en zodat het een veilige en schone plek blijft voor iedereen. De EBA en deze sleutelbeheerders hebben ook regelmatig contact.

De EBA organiseert elke zomer een Pleinfeest en op 11 november wordt St.Maarten gevierd. Vanaf het schoolplein vertrekken kinderen met hun lampionnen voor een tochtje langs de deuren in de buurt. Dit feest trekt steeds meer kinderen, ook van de Valkenboskade, Thomsonlaan, de Laan van Meerdervoort en de Goudenregenstraat.

Er gebeurt veel in dit deel van de Bomenbuurt! In de Egelantierstraat is ook een groepje Buurmannen opgestaan met de ambitie deze straat samen met de bewoners flink te vergroenen met planten- en bloembakken. Ook dit is voor de buurt te volgen via Facebook

https://www.facebook.com/EBAdenhaag
https://www.facebook.com/Egelantierstraat

EBA Leden

Contactpersoon
William Koolschijn 
ebabomenbuurt@gmail.com
06 41271484


Brigit Schutt
brigitschutt@hotmail.com
06 11095028

Anniek Damen Enthoven
anniekenthoven@hotmail.com
06 417830092

De Buurmannen Egelantierstraat

Marijn van Rijsewijk
marijn@frise.nl
0612428197