Kastanjeplein

De werkgroep Kastanjeplein heeft als doel het park leefbaar te houden voor de leeftijdsgroep tot 10 jaar. Tevens hebben wij een convenant afgesloten met de gemeente en de omliggende belanghebbenden om het plein schoon en leefbaar te houden. Verder geven wij, indien nodig, aan diverse instanties door als er gebreken zijn aan speeltoestellen, bij achterstallig groen onderhoud van het plein als ook de schoonmaak daarvan, VOOR Welzijn informeren over mensen die eventueel hulp nodig hebben, politie informeren bij overlast jongeren. Ook proberen wij op zijn minst een keer per jaar samen met VOOR Welzijn een activiteit te organiseren op het plein.

Hans Verboom
hyverboom@planet.nl    

Geert Snijders  
gfpm.snijders@hetnet.nl  

Hedwig Miessen
h.miessen@me.com      

Jan Wissink en Inge Sleebos
ingesleebos@gmail.com

Gonny Poelsma
poelsmagonny@gmail.com