Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Milieu

De werkgroep houdt zich bezig met het verkeer, veiligheid en het milieu in onze wijk. De werkgroep informeert de bewoners over de op handen zijnde ontwikkelingen rond de Noordwestelijke Hoofdroute. In dat verband neemt ze deel aan het overleg met andere bewonersorganisaties, de zogenoemde platform bijeenkomsten. Uiteraard staat de werkgroep open voor ideeën en berichten van bewoners. Je kunt ons bereiken op het emailadres info@bomenbuurtonline.nl

 

Lid

Teun Dekker