AED Bomenbuurt

Zowel bewoners als winkeliers vinden AED's in de Bomenbuurt belangrijk. Het resultaat is inmiddels te zien in de wijk met AED's op allerlei plekken. Voor het onderhoud van de AED's en voor het regelen van trainingen voor burgerhulpverleners die weten hoe zo'n AED werkt is de werkgroep AED opgericht. De werkgroep zal het onderhoud en de trainingen in goede banen leiden. De werkgroep kan nog versterking gebruiken. Heb je interesse? Meld je aan via onderstaand mailadres.

Contactpersoon
Ellen Simon
info@bomenbuurtonline.nl

Leden
Ineke Mulder
Marjon Stijntjes

Administratie:
Saskia de Swart
Bewonersondersteuner

 

Overzicht AED's in de Bomenbuurt

 

 

  AED Locatie Beheer Buiten/inpandig
         
  AED Cypresstraat/Fahrenheitstraat BIZ Fahrenheitstraat Buiten
  AED Thomsonplein 15 De Stadhouder - Electroworld Buiten
  AED Fahrnheitstraat 436 Plus - supermarkt Buiten
  AED Goudenregenplein/Thomsonlaan SBOB Buiten
  AED Eikstraat 2A SBOB Buiten
  AED Thomsonlaan 18 Dental Clinics Inpandig
  AED Hanenburglaan 339 Centrum voor Jeugd & Gezin Inpandig
  AED Kastanjestraat 2 Buurtcentrum De Bolster Inpandig
  AED Hanenburglaan 312 Bouwinvest Buiten